Pre klienta Tarko sme robili Web, Google Ads a Facebookovú stránku.

Vyplnili sme nesezónne medzery a priniesli množstvo kvalifikovaných klientov.

Pre Príjemný Oddych sme podporili objednávanie penziónu prostredníctvom Google Ads.

Objednávky dosahovali takmer 200% rasty v nesezónnom období oproti pôsobeniu bez reklamy.

Pre Okolo Domu sme spravili  web s e-shopom na objednávku pre podporu lokálneho predaja.

Vďaka naskenovaniu QR kódu si vedia zákazníci otvoriť stránku produktu a zadať objednávku.